Το Microlattice δημιουργήθηκε το 2011 και πρόκειται για
 ένα μέταλλο που 
είναι 100 φορές πιο ελαφρύ από το φελιζόλ και η δομή του 
αποτελείται κατά 99,99% από αέρα.