Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

Το ΝΑΤΟ λέει ναι στην ESSOR/ ESSOR-Radio-Waveform-WB-GroupESSOR-Radio-Waveform-WB-Group
Φαίνεται πολύ πιθανό ότι το ΝΑΤΟ θα υιοθετήσει την πανευρωπαϊκή κυματομορφή υψηλού ρυθμού δεδομένων για να ικανοποιήσει την εξαιρετική απαίτηση της συμμαχίας για μια κυματομορφή δικτύωσης ευρείας ζώνης για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας της συμμαχίας.

Η μακροχρόνια προσπάθεια του ΝΑΤΟ να εισαγάγει μια ασφαλή, ευρείας ζώνης κυματομορφή δικτύωσης που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα μέλη του μπορεί να πλησιάζει στο τέλος.

Φαίνεται πολύ πιθανό ότι το ΝΑΤΟ θα υιοθετήσει την πανευρωπαϊκή κυματομορφή υψηλού ρυθμού δεδομένων για να ικανοποιήσει την εξαιρετική απαίτηση της συμμαχίας για μια κυματομορφή δικτύωσης ευρείας ζώνης για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας της συμμαχίας.

Πηγές κοντά στο πανευρωπαϊκό έργο κυματομορφής ESSOR (European Secure Software Defined Radio) είπαν ότι αυτή η κυματομορφή θα υιοθετηθεί από τον Οργανισμό Βορειοατλαντικής Συνθήκης (ΝΑΤΟ). Το βασικό παραδοτέο για το πρόγραμμα ESSOR είναι η κυματομορφή υψηλής ταχύτητας δεδομένων (HDRWF). Το HDRWF είναι μια κυματομορφή εξαιρετικά υψηλής συχνότητας που χρησιμοποιεί ζώνη κύματος από 225 megahertz/MHz έως 400 MHz. Σε ένα μόνο δίκτυο HDRWF μπορούν να στεγαστούν έως και 200 ​​κόμβοι. Η κυματομορφή μπορεί να χειριστεί ταχύτητες δεδομένων έως και ενός megabit ανά δευτερόλεπτο. Μπορεί να διατηρήσει πλήρως αμφίδρομα δεδομένα και επικοινωνίες φωνής μέσω πρωτοκόλλου Διαδικτύου. Η ασφάλεια μετάδοσης περιλαμβάνει γρήγορη μετάβαση συχνότητας και μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλοντα όπου τα παγκόσμια δορυφορικά σήματα πλοήγησης υποβαθμίζονται ή απορρίπτονται πολύ.

Το έργο ESSOR υλοποιείται μέσω μιας διεθνούς προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και οι έξι χώρες θα εισαγάγουν το HDRWF στις τακτικές τους επικοινωνίες τα επόμενα χρόνια. Η κοινοπραξία A4ESSOR είναι το βιομηχανικό στοιχείο του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν οι Bittium, Indra, Leonardo, Radmor, Rohde και Schwarz και Thales.

Το ΝΑΤΟ έχει μια εξαιρετική απαίτηση για μια ασφαλή κυματομορφή ευρείας ζώνης όπως διατυπώνεται στη Συμφωνία Τυποποίησης 5651 (STANAG 5651). Το STANAG 5651 καλύπτει τις προδιαγραφές για μια κυματομορφή δικτύου υψηλής ταχύτητας δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί σε όλη τη συμμαχία. Η κυματομορφή θα επιτρέψει την κίνηση μεγάλου όγκου της κίνησης φωνής και δεδομένων μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Η υιοθέτηση της κυματομορφής θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων της συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ είχε μια μακροχρόνια απαίτηση για μια κυματομορφή με αυτά τα χαρακτηριστικά να έχει ικανοποιηθεί από την πρωτοβουλία COALWNW (Coalition Wideband Networking Waveform). Ωστόσο, η Armada ενημερώθηκε ότι η πρωτοβουλία COALWNW έχει σχεδόν τερματιστεί. Παρά την κατάρρευση του COALWNW, η απαίτηση του ΝΑΤΟ δεν έχει εκτονωθεί και η ESSOR είναι σε θέση να το ικανοποιήσει.
Σχόλιο Γεωργίου Δικαίου: ξεκίνησε το 2009 το πρόγραμμα.https://www.wirelessinnovation.org/assets/Proceedings/2011Europe/2011-europe-7a-turner-presentation.pdfΒασικά διαφώνησαν οι Ευρωπαίοι Εταίροι που στήριξαν της δικές τους πολεμικές βιομηχανίες. Όπως κάνουμε εμείς που τα παίρνουμε απέξω όλα χωρίς να μας ενδιαφέρει η δική μας πολεμική βιομηχανία.

ESSOR Αποδομήθηκε Ο πανευρωπαϊκός οργανισμός αμυντικών προμηθειών OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en Matière d'Armement/Organisation for Joint Armament Cooperation) ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι το HDRWF υπόκειται σε επικύρωση για να ικανοποιήσει το STANAG 5651. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Μόλις ολοκληρωθεί η επικύρωση, τα κράτη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το HDRWF για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις κυματομορφής υψηλής ταχύτητας δεδομένων. Όλα τα έθνη θα ήταν τότε ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν την κυματομορφή για να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα εντός και μεταξύ των δυνάμεων εντός και μεταξύ άλλων χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Αρκετά έθνη έχουν απαιτήσεις για το σκοπό αυτό, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στην ESSOR ή να υιοθετήσει την κυματομορφή. Αντίθετα, αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου είπαν ότι περίμεναν να δουν πώς θα αναπτυχθεί το COALWNW. Η υιοθέτηση της ESSOR για το STANAG 5651 φαίνεται να υπονοεί ότι το COALWNW είναι πλέον νεκρό. Αυτό μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την υιοθέτηση του HDRWF σε ολόκληρη τη συμμαχία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην προσπάθεια του ΝΑΤΟ να εμβαθύνει τη δικτύωση του συνασπισμού.Σχόλιο Γεωργίου Δικαίου:
Ακούγονται περίεργα όλα αυτά και ακαταλαβίστικα. Το Κοινό Κέντρο Τακτικής Δικτύωσης (JTNC), για λογαριασμό των χωρών μελών του τρέχοντος προγράμματος Coalition Wideband Networking Waveform (COALWNW) [δηλαδή, Αυστραλία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Ηνωμένο Βασίλειο) και Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ)], αναζητά πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ικανών εγχώριων και διεθνών προμηθευτών της βιομηχανίας για να παρέχουν εφαρμογές ραδιοφώνου καθορισμένου λογισμικού (SDR) Waveform (WF) που μπορούν να υποστηρίξουν με επιτυχία ασφαλή, ευρυζωνική συνδεσιμότητα συνασπισμού για αυτά τα έθνη. Το COALWNW ιδρύθηκε το 2009 μεταξύ των κρατών-μελών του προγράμματος σε αναγνώριση της ανάγκης για μια πολυεθνική λύση WF δικτύωσης SDR για την υποστήριξη ασφαλών επιχειρήσεων συνασπισμού. Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις φάσεις: Η Φάση 1 καθόρισε την απαίτηση COALWNW και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η Φάση 2 θα προμηθευτεί ένα WF (που μπορεί να μεταφερθεί σε εθνικές πλατφόρμες) και την υλοποίηση αναφοράς. και η Φάση 3 θα επικεντρωθεί στη συνεργατική δοκιμή διαλειτουργικότητας του WF έναντι της εφαρμογής αναφοράς και στον σχεδιασμό για τη διατήρηση του WF. Δεν προχώρησε όμως σε πλήρη υλοποίηση λόγο πολλών διαφωνιών. Στην Ευρώπη για να επιβιώσουν οι βιομηχανίες παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού ενώθηκαν και οι πολιτικοί σε κάθε χώρα τις στηρίζουν.
Ελπίζουμε τώρα να πάρουμε επιτέλους νέους ασυρμάτους για την Ελλάδα που θα έχουν επικοινωνία με τον στρατό ξηράς, αεροσκάφη και πλοία ταυτόχρονα.
 HDRWF θα διαβάσετε της λύσης της Harris:
https://www.l3harris.com/all-capabilities/missionops-tactical-network-management-suite?gclid=EAIaIQobChMIyu-Du4iOggMVj-F3Ch3JWQHSEAAYASAAEgKLJvD_BwEΤης προδιαγραφές του ΝΑΤΟ 
https://www.occar.int/sites/default/files/downloads/HDRWFSTVOL1-v1%20Introductory%20Document_UC.pdf


Πηγή: https://hellenicdefencenet.blogspot.com/2023/10/essor-essor-radio-waveform-wb-group.html