Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

 


Μας ανέφερε αναγνώστης μας, ότι μπήκε στο πρόγραμμα  https://mastografia.gov.gr/ και  κάποια στιγμή του ζητήθηκε να αναφέρει... σε ποια τράπεζα έχει λογαριασμό και στη συνέχεια του ζητήθηκε να πληκτρολογήσει τους κωδικούς του λογαριασμού του !!!

Φυσικά διέκοψε τη σύνδεση και μας ενημέρωσε, προκειμένου να επιστήσουμε τη προσοχή στους αναγνωστες μας, δεδομένου  ότι όλες οι εξετάσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα της μαστογραφίας είναι ΔΩΡΕΑN.