Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Η ΑΜΥΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ