Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Προτάθηκε στην Ιαπωνία να κατασκευάσει πύργο τεραστίων διαστάσεων που θα παράγει αιολική ενέργεια

εταιρία ΖΕΝΑ Systems της Ιαπωνίας εργάζεται για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου γεννήτριας αιολικής ενέργειας που θα επισκιάσει όλους τους τύπους αιολικών γεννητριών που κατασκευάστηκαν μέχρι τώρα. Το ύψος 50 μέτρων εξάγωνο κτίριο λειτουργεί ουσιαστικά ως μια τεράστια κουτάλα που συμπιέζει αέρα από όλες τις κατευθύνσεις και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το τρεχούμενο αέρα μέσα από μια σειρά γεννητριών που βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Το φιλόδοξο σχέδιο είναι το πρώτο στο είδος του, και περιλαμβάνει μια μονάδα
αφαλάτωσης, στο χώρο αποθήκευσης της ενέργειας, καθώς και ένα κέντρο επισκεπτών. Οι λεπτομέρειες είναι συγκεχυμένες όσον αφορά τη βιωσιμότητα του σχεδίου, αλλά αν λειτουργήσει θα μπορέσει πραγματικά να προσφέρει πάρα πολλά στη περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας.

Η εταιρεία εξηγεί τη λειτουργία ως τεχνική συμπίεσης τριών σημείων που παίρνει αέρα από οποιαδήποτε κατεύθυνση και το συμπιέζει και τον επιταχύνει μέσα από ένα τούνελ ανέμου στο κέντρο του εξαγωνικού πύργου. Ο αέρας ρέει προς τα κάτω σε μια σειρά από ανεμογεννήτριες, που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το σύστημα δεν περιορίζεται από την οριακή τιμή της θεωρίας του Betz, η οποία αναφέρει ότι η μέγιστη θεωρητική εκμεταλλεύσιμη ενέργεια από τον άνεμο είναι 59,3%.
ecotimes