Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Γνωρίζετε ότι έχετε τη δυνατότητα περίθαλψης σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.E; -


Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ε.Ε. με τους ίδιους όρους και με την ίδια επιβάρυνση που έχουν και οι μόνιμοι κάτοικοί της.
Ωστόσο, είναι μια πληροφορία που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες αγνοούν και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσής τους, στην οποία, από ελληνικής πλευράς, συμμετέχει και η ΕΚΠΟΙΖΩ.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ορισμένες χώρες μπορεί να περιορίσουν τις παροχές ορισμένων ειδών υγειονομικής περίθαλψης, καθώς η ζήτηση για θεραπεία μπορεί να είναι υψηλότερη από τη δυνατότητα που έχει το κάθε κράτος για να την παρέχει.

Δείτε παρακάτω το πολύ χρήσιμο ενημερωτικό βίντεο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:Αν χρειαστείτε ιατρική περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας, που είναι η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΠΥ και έχει τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
Γραφεία: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2108110700-702
Fax: 2108110710

Για εξατομικευμένα αιτήματα μπορείτε να επικοινωνείτε προσωπικά με το Τμήμα Διασυνοριακής Περίθαλψης, κατόπιν ραντεβού, στα γραφεία του Εθνικού Σημείου Επαφής (Απ. Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι).

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥ (www.eopyy.gov.gr) μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες όχι μόνο για τον προγραμματισμό της νοσηλείας σας, αλλά και για την περίπτωση απρόβλεπτης ασθένειας κατά την διάρκεια ταξιδιού σας, τους τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας ως ασθενών εφ’ όσον παραβιαστούν και γενικότερα τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία και είναι οι εξής:

  • Νόμος Υπ.Αριθμ.4213/2013 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
  • Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν.4213/2013)
  • Καθορισμός των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 8 του Ν.4213/2013)
  • Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν.4213/2013)
  • Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για παροχή οδηγιών σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχει το Εθνικό Σημείο Επαφής στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης
  • Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
  • Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη
  • Αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση διασυνοριακών συνταγών κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ

πηγή: nextdeal
- See more at: http://blog.insurancemarket.gr/health/news/228-gnwrizete-oti-exete-dunatotita-perithalpsis-se-opoiadipote-xwra-tis-eyrwpaikis-enwsis?utm_source=FebruaryEuro&utm_medium=FebruaryEuro#sthash.liJLZvuJ.dpuf