Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Επισημάνσεις: <πολλά 73>...
73  =
Πολλά 73  =
Best Regards (στα Αγγλικά)   = τις καλύτερες ευχές. (στα Ελληνικά
Πολλά Best Regards  =  Πολλά των καλύτερων ευχών (προσπάθησα να το μεταφράσω πιο βατά)
Θα μπορούσε βέβαια να μεταφραστεί ως: Πολλές των καλυτέρων ευχών μου, αλλά το πολλά είναι Ελληνικό ούτως η άλλως οπότε δεν μεταφράζεται, απλά μπορείς να υποθέσεις ότι ο ευχόμενος ήθελε να γράψει Πολλές 73  και από λάθος έγραψε Πολλά 73.

73 Ιωάννης  sv2hoa