Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Ενδεικτικές οδηγίες για εκκίνηση του υπολογιστή όταν έχει μολυνθεί απο το κακόβουλο λογισμικό "Ransomware"