Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Η ίριδα των ματιών μεταβάλλεται με το χρόνο


Η ίριδα των ματιών κάθε ανθρώπου είναι μοναδική όπως ακριβώς και τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Κάθε ένα από τα μάτια μας έχει τη δική του ίριδα με μοναδικούς χρωματικούς σχηματισμούς, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ότι παραμένουν αμετάβλητοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Notre Dame της Αυστραλίας κατόρθωσε να αποδείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η ίριδα των ματιών μας μεταβάλλεται με το πέρασμα των χρόνων.
Κάνοντας χρήση ειδικού software αναγνώρισης της ίριδας, οι ερευνητές συγκέντρωσαν 20.000 εικόνες από 644 ίριδες που είχαν τραβηχτεί με χρονική απόκλιση από ένα μήνα έως και τρία χρόνια. Ακόμα και στο διάστημα του ενός μήνα, υπήρχαν ορισμένες περιπτώσεις που το σύστημα αδυνατούσε να αντιστοιχίσει πλήρως τις ίριδες του ίδιου ανθρώπου.

Όσο η χρονική διαφορά λήψης των φωτογραφιών αυξανόταν, παρατηρούνταν όλο και περισσότερες τέτοιες λανθασμένες αναντιστοιχίες. Πιο συγκεκριμένα, στα τρία χρόνια οι περιπτώσεις αυτές ήταν 153% υψηλότερες από το διάστημα του ενός μήνα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο ‘IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference’ που θα διεξαχθεί στις 16-21 Ιουνίου στη Ρόδο.
[πηγή theverge]