Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012Καλοκαιρινά ταχύρυθμα τμήματα Λογιστικής (ΚΕΦ4 – ERP),
Πληροφορικής – ECDLΓραμματέων, Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης,
Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Eshop
Αρχίζουν στο ΚΕΜΕ από 15/6. Εγνατίας 69, τηλ 2310266480,

http://www.keme.com.g