Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Φωτοβολταϊκά με νανοτεχνολογία Made in Greece στο Πρόγραμμα «Ήλιος»

Σε απορρόφηση νανοφωτοβολταϊκών ελληνικής τεχνολογίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ήλιος φιλοδοξούν επιστημονικά κέντρα και ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝανΟργάνικ.

Όπως αναφέρει το Newsit, το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ αναπτύσσει φωτοβολταϊκά στοιχεία με νανοτεχνολγίες.

Στόχος είναι η μαζική παραγωγή εύκαμπτων φωτοβολταϊκών (thin-film) υψηλής απόδοσης και ικανότητας προσαρμογής σε πλήθος εφαρμογών. Στην παρούσα φάση αναζητούνται τρόποι μεγιστοποίησης της απόδοσης των εν λόγω φωτοβολταϊκών.


Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ το πρόγραμμα ΝανΟργάνικ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

«Εξοικονομούν περισσότερο χώρο, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και φυσικούς πόρους, αποκτούν μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας στο χώρο, είναι πλήρως ανακυκλώσιμα» ανέφερε στο Newsit ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης.

Στο ΝανΟργάνικ συμμετέχoυν ακόμα το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Πατρών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του ΙΤΕ από την Πάτρα, η εταιρεία ανάπτυξης καινοτόμων νέων υλικών και συστημάτων Advent και η εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ.

Ευρύτερος στόχος του ΝανΟργάνικ είναι η δημιουργία μιας πλήρους τεχνολογίας οργανικών ηλεκτρονικών η οποία περιλαμβάνει: α) την ανάπτυξη προηγμένων οργανικών ημιαγωγών, διαφανών ηλεκτροδίων και νανο-δομικών υλικών φραγμού, β) τον συνδυασμό των τεχνολογιών εκτύπωσης και κενού για την ανάπτυξη οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων, τόσο σε σκληρά όσο και σε εύκαμπτα υποστρώματα (π.χ. οργανικών φωτοβολταϊκών στοιχείων και οργανικών κυκλωμάτων) και γ) τη συμβατότητα των υλικών και των τεχνικών ανάπτυξης με διαδικασίες ευρείας κλίμακας και χαμηλού κόστους, με στόχο την άμεση εφαρμογή τους σε βιομηχανική κλίμακα για την κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων σε πολυμερικά υποστρώματα.

econews