Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ασχημα νέα απ' τους ωκεανούς


Σύμφωνα με μελέτη του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας, η χημεία του ωκεανού αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό, λόγω των αυξανόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Η επιπλέον ποσότητα CO2, που απορροφάται από τους ωκεανούς αυξάνει την οξύτητα του νερού κι αυτό επιφέρει αρνητικότατες συνέπειες στο θαλάσσιο οικοσύστημα και κατ' επέκταση στην αλιεία.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα μόλις το μισό παραμένει εκεί και το υπόλοιπο απορροφάται από τις «λεκάνες άνθρακα». Υπάρχουν δύο τέτοιες τεράστιες λεκάνες: οι ωκεανοί και η γήινη βιόσφαιρα -το εξωτερικό περίβλημα του πλανήτη, το οποίο περιλαμβάνει τον αέρα, το έδαφος, τη λιθόσφαιρα (τα πετρώματα) και το νερό, εκεί δηλαδή που συναντάμε ζωή και όπου μεταβάλλονται οι βιοτικές διαδικασίες. Οι λεκάνες άνθρακα είναι ίσες σε μέγεθος και η κάθε μια απορροφά το 1/4 των παραγόμενων αερίων του διοξειδίου του άνθρακα.
Πολλοί επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι ωκεανοί είναι πολύ πιθανό -σε βάθος χρόνου- να κορεστούν από τις εκλύσεις αερίων και να μην μπορούν πλέον να απορροφήσουν άλλα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι εκλύσεις των αερίων να αυξήσουν την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
enet