Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Κεραίες Bάσης Kινητής Tηλεφωνίας


1Τα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Cell Telephony Networks) βασίζονται στην επικοινωνία κυτταρικού τύπου, η οποία επιτυγχάνεται με την υποδιαίρεση μεγάλων γεωγραφικών περιοχών σε μικρότερες εξαγωνικού σχήματος πού λέγονται κύτταρα (cells).
Στα κέντρα αυτών τών περιοχών (κυττάρων ή κυψελλίδων) τοποθετούνται κατά προτίμηση οι κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας, όπως φαίνονται στο παρακάνω σχήμα.
Ο αριθμός τών κεραιών και η πυκνότητα των κυψελλίδων αυξάνεται ανάλογα με τών αριθμό τών κινητών τηλεφώνων που χρειάζεται να εξυπηρετήσει το δίκτυο της κάθε εταιρείας. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν σχήματα και γεωμετρία, όπως αυτές στην παρακάτω φωτογραφία. Η μία από αυτές μοιάζει με κεραία τηλεόρασης.
2

Η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση αυξάνεται με τον αριθμό τών δικτύων-εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που υπάρχουν σε μία περιοχή αφού η κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικό και δικό της δίκτυο κεραιών για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της.

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση από μία μόνο Αντέννα

Υπάρχει έντονο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον γύρω απο την επιλογή του ελαχίστου ορίου απόστασης μιας κεραίας απο ένα κατοικημένο κτίριο. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπετε εξομοίωση της ακτινοβολίας της εκπεμπόμενης από μια "κοινή" αντένα τηλεφωνίας, τοποθετημένης στον τοίχο μιάς πολυκατοικίας.

3

Τα διαφορετικά χρώματα δηλώνουν τις διαφορετικές τιμές της έντασης της ακτινοβολίας πάνω σε αυτά τα κτίρια, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό. Η ένταση της ακτινοβολίας αυξάνεται από το μπλέ (σχεδόν μηδέν), πρός το πράσινο, πρός το κίτρινο και πρός το κόκκινο χρώμα (μέγιστη τιμή).

Οπως θα παρατηρήσατε κάτω απο την κεραία δεν είναι ακριβώς μηδέν το πεδίο όπως πιθανώς νομίζουν όσοι έχουν τοποθετήσει κεραίες στις ταράτσες τους. Επίσης παρατηρείστε ότι σε κάποιες περιοχές, πολύ μακριά από την κεραία, η ένταση του πεδίου είναι ισχυρότερη (κόκκινη περιοχή) από ότι στον τοίχο της πολυκατοικίας στην οποία αυτή ευρίσκεται τοποθετημένη (πράσινη περιοχή). Αυτό οφείλεται σε φαινόμενα διάδοσης (συμπεριλαμβανομένου εκείνου τών πολλαπλών ανακλάσεων), στη συμπεριφορά τών υλικών απο τα οποία είναι συνήθως κατσκευασμένα τα κτίρια κλπ.

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση από πολλές Αντέννες

Στην επόμενη φωτογραφία, σας παρουσιάζω μιά αντιπροσωπευτική εξομοίωση της κατανομής της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης όπως προκύπτει από ακριβέστατους υπολογισμούς για μια δεδομένη κατανομή κεραιών σε μια πόλη.

4Παρατηρείστε τις κόκκινες περιοχές αυξημένης περιοχής του πεδίου. Προφανώς η κατάσταση στην Ελλάδα, μέ τόσες παράνομα ανηρτημένες κεραίες, είναι πολύ χειρότερη από αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία.

Συμπεράσματα

Από όσα σας ανέφερα μέχρι τώρα και απο τη μελέτη τών ανωτέρω φωτογραφιών προκύπτουν πάρα πολλά και σημαντικά συμπεράσματα. Μεταξύ αυτών είναι:

1. Δέν είχε ούτε έχει νόημα η αναφορά σε κανένα κρατικό ή επιστημονικό κείμενο ενός ορίου απόστασης ελάχιστης επικινδυνότητας π.χ. 300 μέτρων απο κεραία. Δεν έχει καμμία επιστημονική βάση. Αντίθετα, έχει νόημα το μετρούμενο ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο να μη υπερβαίνει το όριο επικινδυνότητας για τη συγκεκριμένη συχνότητα που ενδιαφέρει ανεξάρτητα από απόσταση ή γωνία απο την οποιαδήποτε κεραία ή σύστημα κεραιών.

2. Δέν έχει νόημα η μέτρηση και ο έλεγχος του επιπέδου της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης να γίνεται με μετρητές τοποθετημένους σε σταθερά σημεία απέναντι απο κεραίες (αλλά ούτε και με μετρητές τοποθετημένους σε κινούμενα οχήματα). Πρόκειται για απλοικές προσεγγίσεις επίλυσης ενός σύνθετου προβλήματος. Μερικοί ζούν την εποχή που η αστυνομία έψαχνε να ανακαλύψει παράνομους πομπούς ραδιοφώνου με ραδιογωνιόμετρα και φυσικά όντας στον κόσμο τους πιστεύουν ότι είναι ειδικοί. Οποιος διαβάζει αυτό το ιστολόγιο καταλαβαίνει ποιός είναι ειδικός και ποιός όχι.