Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

SRD (Short Range Device)


Τα SRD (Short Range Device) είναι χαμηλής ισχύος και περιορισμένου φάσματος συσκευές επικοινωνίας (5 mW) οι οποίες χρησιμοποιούνται για την μετάδοση πληροφορίας (Εικόνας, φωνής, Δεδομένων) για μικρές αποστάσεις κάτω του 1 Km. Λειτουργούν σε 5 διαφορετικές περιοχές UHF συχνοτήτων (868.00625 MHz - 869.99375 MHz) χωρισμένα σε 126 κανάλια.

Η χαμηλή ισχύς και το περιορισμένο φάσμα λειτουργίας των συσκευών αυτών έχει σαν αποτέλεσμα την αποφύγει παρεμβολών στις τηλεπικοινωνίες και βοηθάει έτσι στην ελεύθερη χρήση τους σε πολλές εφαρμογές. Μερικές από αυτές είναι Έλεγχοι πορτών και πυλών γκαράζ, Συναγερμοί και ανιχνευτές κίνησης, Βιομηχανικός έλεγχος, Αντικλεπτικές συσκευές, Ασύρματα μικρόφωνα κ.α.

Οι κανονισμοί για τις περιορισμένου Φάσματος Συσκευές SRD ποικίλουν σύμφωνα με την χώρα εν λόγω.

SRD - Περιοχές Λειτουργίας

Band A

868.00625 MHz -> 868.59375 MHz

48 Channels

Band B

868.70625 MHz -> 869.19375 MHz

40 Channels

Band C

869.41250 MHz -> 869.63750 MHz

10 Channels

Band C2

869.31250 MHz -> 869.38750 MHz

4 Channels

Band D

869.70625 MHz -> 869.99375 MHz

24 ChannelsΕΡΚ/MARC-review