Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Ρυθμίσεις του D700 για DX-CLUSTER & APRSΑ) Για να ενεργοποιήσετε το TM-D700 για DX CLUSTER θα πρέπει πρώτα να βάλετε στο μηχάνημά σας την συχνότητα που εκπέμπονται τα DX Spots στην περιοχή σας, π.χ. 144.650 ΜΗΖ. Ακολούθως πηγαίνετε στο Menu 3-Ι και επιλέξτε σε ποια μπάντα Α ή Β θα κάνετε λήψη και εκπομπή Data. Στο Display θα εμφανιστεί το D δίπλα στην συχνότητα που επιλέξατε. Πατήστε το πλήκτρο F (Function) για ένα δευτερόλεπτο και μετά το πλήκτρο TNC. Στο Display θα εμφανιστεί TNC APRS. Είστε έτοιμοι να λάβετε DX Spots. Επίσης πατώντας το πλήκτρο F (Function) για ένα δευτερόλεπτο και μετά το πλήκτρο DX μπαίνετε στην λίστα του DX CLUSTER.

B) Αν θέλετε να κάνετε λήψη και εκπομπή πακέτων APRS ακολουθείτε την ίδια παραπάνω διαδικασία, μόνο που θα πρέπει να είστε στην συχνότητα που λειτουργεί το APRS (στην Ευρώπη 144.800 ΜΗΖ) και επιπλέον να έχετε κάνει μερικές βασικές ρυθμίσεις στον πομποδέκτη σας. Για να προγραμματίσετε το TM-D700 για APRS, πατήστε το πλήκτρο MENU και ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Menu 3-I Επιλέξτε σε ποια μπάντα Α ή Β θέλετε να κάνετε λήψη πακέτων APRS.
 2. Menu 3-1 Γράψτε το Callsign σας (για αυτοκίνητο βάλτε -9 π.χ. SV3FUK-9)
 3. Menu 3-2 Εάν έχετε GPS συνδεδεμένο στον πομποδέκτη σας διαλέξτε ΝΜΕΑ ή ΝΜΕΑ96. Εάν δεν έχετε συνδεδεμένο GPS διαλέξτε NOT USED, γιατί κατά την εκπομπή σας δεν θα εκπέμπετε στίγμα.
 4. Menu 3-3 Waipoint=Αφήστε OFF
 5. Menu 3-4 Αν δεν έχετε συνδεδεμένο GPS, μπορείτε να εισάγετε μέχρι πέντε στίγματα. Π.χ. 38.16.40Ν / 021.44.41Ε και να ορίσετε ποιο από αυτά θα εκπέμπετε.
 6. Menu 3-5 Pos AMBIGUITY= Αφήστε OFF
 7. Menu 3-6 Δηλώστε την κατάσταση του σταθμού σας (π.χ. Enroute)
 8. Menu 3-7 Position Limit= Αφήστε OFF
 9. Menu 3-8 Διαλέξτε το εικονίδιο που επιθυμείτε.
 10. Menu 3-9 Γράψτε το κείμενο που θα εκπέμπετε από τα πέντε διαθέσιμα Beacons.
 11. Menu 3-A Επιλέξτε μετά από πόσα Beacons θα στέλνετε ένα Status Text.
 12. Menu 3-B Ορίστε τον δρόμο που θα ακολουθούν τα πακέτα σας. Για Mobile γράψτε RELAY,WIDE,WIDE,WIDE
 13. Menu 3-C Επιλέξτε τον τρόπο εκπομπής των πακέτων. MANUAL, AUTO ή PTT.
 14. Menu 3-D Επιλέξτε τον χρόνο εκπομπής κάθε πακέτου αν έχετε διαλέξει AUTO.
 15. Menu 3-E Επιλέξτε σε ποια ομάδα θα ανήκουν τα πακέτα σας.
 16. Menu 3-F Δηλώστε για ποια εισερχόμενα πακέτα θα ειδοποιείστε ηχητικά.
 17. Menu 3-G Επιλέξτε Km ή Milles
 18. Menu 3-H Επιλέξτε μονάδα θερμοκρασίας
 19. Menu 3-J Επιλέξτε ταχύτητα επικοινωνίας 1200 ή 9600 Bps.
 20. Menu 1-6-4 Επιλέξτε την ημερομηνία
 21. Menu 1-6-5 Επιλέξτε πως θα εμφανίζετε η ώρα σε UTC ή Τοπική
Τα επόμενα Menu 3-M 3-N 3-O 3-P δεν είναι σημαντικά προς το παρόν.

Προσοχή: Για να κάνετε μόνο λήψη πακέτων APRS και να βλέπετε τα στοιχεία των σταθμών που τα εκπέμπουν, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφου (β). Για να κάνετε όμως και εκπομπή των δικών σας πακέτων και στοιχείων θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο BCN (Beacon) και να δείτε γραμμένη τη λέξη BCN στο Display. Επιπλέον αν έχετε συνδέσει και GPS στον πομποδέκτη σας, όταν η σύνδεση και η ρύθμιση είναι σωστή και μεταφέρονται Data από το GPS στον πομποδέκτη σας, τότε θα πρέπει να αναβοσβήνει η ένδειξη GPS στο Display. Αν μένει συνεχώς αναμμένη τότε πιθανόν να έχετε κάποιο πρόβλημα. Αυτό βέβαια αν σας παρουσιαστεί ξαφνικά και αφού ήδη δουλεύατε κανονικά, πιθανόν να είναι από κακή λήψη του GPS.

SZ3P/ MARC-review