Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ( ΑΠΌ Ε.Ρ.Κ.)

Α/Α

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΧΑΡ/ΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

SHIFT

ΥΠΟΤ

ΕΠΟΠΤEIA

STATUS

1

ECHO LINK

SZ9 ERK

144.950

Ε.Ρ.Κ

2

(A.P.R.S.)

J49 VAC

ΨΗΦ.ΕΠΑΝ.

144.800

Ε.Ρ.Κ

3

(A.P.R.S.)

J49 VAB

ΨΗΦ.ΕΠΑΝ.

144.800

Ε.Ρ.Κ

4

R 0

SV 9 C

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

145.600

- 600

74.4

Ε.Ρ.Κ

5

R 3

SV 9 Α

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

145.675

- 600

88.5

Ε.Ε.Ρ.

6

R 4

SV 9 F

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

145.700

- 600

74.4

Ε.Ρ.Κ

7

R 4

SV 9 F

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

145.700

- 600

74.4

Ε.Ρ.Κ

8

R 5

SV 9 B

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

145.725

- 600

74.4

Ε.Ρ.Κ

9

R 6

SV 9 D

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

145.750

- 600

74.4

Ε.Ρ.Κ

10

RU 72

SV 9 H

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

438.700

- 7600

74.4

Ε.Ρ.Κ

11

RU 73

SV 9 E

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

438.725

- 7600

74.4

Ε.Ρ.Κ

12

RU 74

SV 9 I

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

438.750

- 7600

74.4

Ε.Ρ.Κ

13

RS 11

SV 9 G

ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ

1.298.275

- 28000

Ε.Ρ.Κ

14

LINK (R 1)

SV 1 A

ΑΝΑΜ. R1

438.850/145.025

88.5

Ε.Ε.Ρ.

15

GTU 9 (R3)

SV 9 A

ΑΝΑΜ. R3

430.825/145.075

88.5

Ε.Ε.Ρ.

16

GTU 11 (R5)

SV 9 B

ΑΝΑΜ. 1 R5

430.875/145.125

74.4

Ε.Ρ.Κ

17

GTU 4 (R5)

SV 9 B

ΑΝΑΜ. 2 R5

430.475/145.125

74.4

Ε.Ρ.Κ

18

GTU 8 (R5)

SV 9 B

ΑΝΑΜ. 3 R5

430.575/145.125

74.4

Ε.Ρ.Κ

19

GTU 1 (R5)

SV 9 B

ΑΝΑΜ. 4 R5

430.400/145.125

74.4

Ε.Ρ.Κ

20

GTU 7 (R5)

SV 9 B

ΑΝΑΜ. 5 R5

430.550/145.125

74.4

Ε.Ρ.Κ

21

GTU 10 (R5)

SV 9 B

ΑΝΑΜ. 6 R5

430.850/145.125

74.4

Ε.Ρ.Κ

22

GTU 10 (R6)

SV 9 D

ΑΝΑΜ. 1 R6

430.850/145150

74.4

Ε.Ρ.Κ

23

LINK (R 6)

SV 9 D

ΑΝΑΜ. 2 R6

439.800/145.150

74.4

Ε.Ρ.Κ

24

SV9SIX

BEACON

50.010

Ε.Ε.Ρ.


Σε λειτουργία


Υπολειτουργεί


Δεν λειτουργεί

MARC-review