Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Πολλαπλές συνδέσεις για μεγαλύτερες ταχύτητεςΗ Protonyx Data Services λανσάρισε πρόσφατα το «comΒΟΧ», μια ομάδα multi-WAN υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλές ταχύτητες download και upload, συνθέτοντας στην ουσία το bandwidth πολλαπλών broadband συνδέσεων.

Χρησιμοποιώντας δικτυακούς πόρους χαμηλού κόστους (πχ ADSL), οι υπηρεσίες comBOX μπορούν να ικανοποιήσουν τις πιο απαιτητικές εφαρμογές παρέχοντας υψηλές ταχύτητες και αξιοπιστία. Έτσι, οι συνδέσεις επαγγελματικών προδιαγραφών γίνονται προσιτές σε πιο ευρύ κοινό, και παρουσιάζεται μια συμφέρουσα εναλλακτική λύση έναντι των δαπανηρών μισθωμένων γραμμών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του comBOX είναι ότι επιτρέπει τη χρήση συνδέσεων από πολλούς διαφορετικούς παρόχους, καθώς και το συνδυασμό πολλαπλών ετερογενών τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας στο έπακρο όλο το διαθέσιμο bandwidth των επιμέρους συνδέσεων, πετυχαίνοντας έτσι βελτιωμένα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας και απόδοσης.

Μάλιστα οι υπηρεσίες comBOX έχουν σχεδιαστεί με προοπτική να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις χρήσης του διαδικτύου και διαφοροποιούνται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργιών που δεν είναι απαραίτητες.

Ο εξοπλισμός comBOX είναι μια εξελιγμένη συσκευή δρομολόγησης, η οποία εκτελεί λειτουργίες multi-wan routing, load balancing και failover. Το comBOX τοποθετείται ανάμεσα στο τοπικό δίκτυο και τα επιμέρους ADSL modems/routers, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στην υπάρχουσα υποδομή δικτύου/υπολογιστών. Επιπλέον, το comBOX παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης των βασικών λειτουργιών του, ώστε να προσφέρει μια σειρά πρόσθετων υπηρεσιών όπως firewall, VPN, Layer 7 filtering, HTTP Proxy, QoS & traffic shaping.

zougla/ MARC-review