Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

17 όμορφα λουλούδια, που μοιάζουν με ότιδήποτε άλλο, εκτός από λουλούδια!

Από τους συνεργάτες της Efenpress στη Γαλλία,Michel & Nelly Brisemure

Un Alien très heureux - Calceolaria Uniflora
> >  > >    Des bébés dans un couffin - Anguloa Uniflora
> >  


> >    Des têtes de singe - Dracula Simia
> >  
Un magnifique oiseau - Phalaenopsis
> >   


> >

   Une abeille - Ophrys Bomybliflora
 
Des hommes nus - Orchis Italica
> > Des lèvres pulpeuses - Psychotria Elata
> >  Des oiseaux - Impatiens Psittacina
 Des anges - Habenaria Grandifloriformis
> > 

Des canards - Caleana Major
> > 

Des colombes - Habenaria Radiata
> >   

Des crânes humains - Antirrhinum
> > 

Des danseuses - Impatiens Bequaertii
> > 


Dark Vador - Aristolochia Salvadorensis
> > 


Une tête de tigre - Orchidées
> > 


> > Un bébé oiseau - Peristeria Elata
> >