Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ποια είναι η φυσιολογική πίεση του αίματος;


του Παθολόγου-Διαβητολόγου Ρηγόπουλου Δημητρίου,


Η καλή υγεία ξεκινάει από μια καλή πίεση. Όταν αυτή αυξάνεται, αυξάνεται και ο κίνδυνος για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Πόση πρέπει να είναι η πίεσή μας τελικά; Πότε πρέπει να τη θεραπεύσουμε και με ποιο τρόπο;

Οι μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες καθορίζουν τα ανώτερα υψηλά όρια της πίεσης > 140/>90 mmHg. Όμως, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος σε χαμηλότερες πιέσεις από το παραπάνω όριο:
Από το 2003 ήδη η Seventh Joint National Committee (JNC 7) ανακοίνωσε ότι όταν η πίεση, σε δυο- τρεις επισκέψεις στο ιατρείο, έχει τις παρακάτω τιμές κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Φυσιολογική Πίεση: <120 li="">
  • Προυπέρταση: 120-139 η συστολική και 90-99 η διαστολική
  • Υπέρταση: Στάδιο 1: 140-159 η συστολική και 90-99 η διαστολική
Στάδιο 2: >160 η συστολική και >100 η διαστολική
Μεμονωμένη συστολική υπέρταση θεωρείται όταν η συστολική πίεση είναι >140 και η διαστολική <90 p="">
Μεμονωμένη διαστολική υπέρταση θεωρείται όταν η συστολική είναι<140>90.
Παρόμοια η European Societies Of Hypertension and Cardiology ανακοίνωσε το 2007 τις παρακάτω κατηγορίες υπέρτασης:
  • Επιθυμητή πίεση: <120 li="">
  • Φυσιολογική πίεση: 120-129 η συστολική και 80-84 η διαστολική
  • Υψηλή φυσιολογική: 13-139 η συστολική και 85-90 η διαστολική
  • Υπέρταση: Βαθμός 1: 140-159 η συστολική και 90-99 η διαστολική
Βαθμός 2: 160-179 η συστολική και 100-109 η διαστολική
Βαθμός 3: >180 η συστολική και >110 η διαστολική.
  • Μεμονωμένη συστολική πίεση: >140 η συστολική και <90 li="">
Γενικά επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης εμφράγματος ή εγκεφαλικού αυξάνεται όσο η πίεση αυξάνεται πάνω από 110 η συστολική και 75 η διαστολική. Αυτό ισχύει και για τους υγιείς αλλά και για αυτούς που έχουν ήδη στεφανιαία νόσο. Το ποσοστό, όμως των συμβαμάτων αυτών αυξάνεται περισσότερο όταν υπάρχουν και άλλα νοσήματα μαζί, όπως παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία, διαβήτης και άλλα.
Πως επιδρά η πίεση στη θνησιμότητα σε κάθε ηλικία, μελετήθηκε στην μελέτη Second National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES II). Σε 7830 άτομα που δεν είχαν αρχικά στεφανιαία νόσο μελετήθηκε η ολική θνησιμότητα τους σε διάρκεια 15 ετών και συσχετίσθηκε η πίεση με την ηλικία, ως προς τους θανάτους αυτούς. Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
Στις ηλικίες <65 80="" mmhg="" p="">
Αντίθετα, στις ηλικίες >65 ετών όταν διορθωνόταν η συστολική πίεση και η διαστολική έπεφτε κάτω από 80mmHg παρουσιαζόντουσαν περισσότεροι θάνατοι. Το γεγονός αυτό παραμένει ακόμα ανεξήγητο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω γεννιούνται τα ερωτήματα ποια πίεση θεραπεύουμε, από ποιο επίπεδο και μετά, ποια αγωγή δίνουμε, σε ποιες ηλικίες και ποιους στόχους βάζουμε. Όλα αυτά συζητιούνται σε επόμενα άρθρα.