Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

D-Star


 

Αν κάποιος σύλλογος, ομάδα η μεμονωμένος χρήστης θέλει να δοκιμάσει την D-Star εγκατάσταση του, μπορεί να συνδεθεί στο πειραματικό reflector XRF073 που λειτουργεί
η Ε.Ε. Ρ. στην διεύθυνση raag.telecom.ntua.gr. Στο reflector μπορεί να συνδεθεί ελεύθερα επαναλήπτης Icom, επαναλήπτης Home MadedvdongleDVAP και οποιοδήποτε ιδιωτικό
σημείο πρόσβασης (hot spot) με raspberry pi η με οιονδήποτε άλλο Η/Υ η μη.

Μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του reflector κατευθύνοντας τον browser σας στην διεύθυνση http://raag.telecom.ntua.grΥπενθυμίζουμε ότι η σύνδεση στο συγκεκριμένο reflector είναι προαιρετική και δεν εγείρει καμία υποχρέωση μόνιμης σύνδεσης. Μοναδικός λόγος για να συνδεθεί κάποιος είναι
να διευρύνει την επικοινωνία με άλλα αστικά η μη, σημεία της χώρας η να δοκιμάσει τον εξοπλισμό του.

Σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες μπορεί να στείλει μήνυμα στοe-mail d-star@raag.org.

73


R.A.A.G. D-Star team