Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣΗ συνεργασία των δύο Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων της M.A.R.C (Ραδιοερασιτεχνικής Λέσχης Μακεδονίας) και της Π.Ρ.Ο (Πρότυπης Ραδιοερασιτεχνικής Ομάδος), έφτασε στην κορύφωσή της με την εκλογή του νέου Δ.Σ της Π.Ρ.Ο, με κοινό Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Ταμία.Έτσι στις εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα το απόγευμα, εξελέγησαν οι κάτωθι:

Πρόεδρος                ο   SV2-SA, Φώτιος Νιώτης  ( Πρόεδρος και της M.A.R.C )
Αντιπρόεδρος         ο SV2-JJE, Γεώργιος Ψαρρός ( Αντιπρόεδρος και της M.A.R.C)
Γεν. Γραμματέας    ο SV2HRR- Αλέξανδρος Ασβεστόπουλος
Ταμίας                    ο SV2-FPA, Γεώργιος Πετρίδης (Ταμίας και της M.A.R.C)
Μέλος                     ο SV-2HVL   Ηλίας Παπανικολάου
_______________________________________________
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι:
1- SV2-GQN  Άρης Μητρούσης
2- SV2-DGQ  Κατερίνα Νιώτη
_______________________________________________
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1-SV2-HQK  Γεώργιος Σακαλής
2-SV2-HQM Μιχαήλ    Μπάζιος
3-Σωτηρία     Παναγιωτοπούλου