Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Συμμετοχή ΟΕΑ/ΕΕΡ στη Πανελλήνια Άσκηση Ομάδων Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών "ΤΑΚ24"


Οι Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΟΕΑ/ΕΕΡ), συμμετείχαν στην Πανελλήνια Άσκηση Ομάδων Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών "ΤΑΚ24" που διοργάνωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής, και πραγματοποιήθηκε στις 3-4/11/2012 στις πρώην εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΟΚΤΑΣ, στην Βάρη Αττικής.

Οι ΟΕΑ/ΕΕΡ με ομάδα 11 εθελοντών της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, εγκατέστησαν στο πεδίο ένα Κέντρο Επικοινωνιών (OSOCC) με 3 πλήρης και ανεξάρτητους σταθμούς επικοινωνιών, τους οποίους και λειτούργησαν αδιάλειπτα για πάνω από 24 ώρες.

Επίσης άλλη μία ομάδα 4 εθελοντών ενεργοποίησε την μόνιμη θέση εργασίας των ΟΕΑ/ΕΕΡ στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δίνοντας έτσι αναφορά στον Συντονιστή του ΚΕΠΠ αλλά και μεταφέροντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης. 


Κατά τη διάρκεια της άσκησης το Κέντρο Επικοινωνιών της άσκησης διεκπεραίωσε εκατοντάδες μηνύματα από και προς τον επικεφαλή της άσκησης, από και προς το MEDIC, την Υποστήριξη, τις Ομάδες που επιχειρούσαν στην “Καυτή Ζώνη” αλλά και από και προς τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες που συμμετείχαν στην άσκηση.

Ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και κρατικούς φορείς, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) και όλες τις εθελοντικές ομάδες που συμμετείχαν για την άψογη συνεργασία.