Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Νέα νομοθεσία για την εγκατάσταση cookies από τις ιστοσελίδες – Απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη


Νέα νομοθεσία για την εγκατάσταση cookies από τις ιστοσελίδες,  Απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη
Με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη η Ελλάδα προχώρησε στην ενσωμάτωση της τροποποιημένης Οδηγίας e-Privacy 2009/136/ΕΚστο ελληνικό δίκαιο με τον ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας αφορά σε τροποποίηση παλαιότερης -γνωστή ως e-Privacy Directive ή “Cookie Law”- η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον  νόμο 3471/2006.
Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ κατοχυρώνει το σύστημα “opt-in” σε αντιδιαστολή με το προηγουμένως ισχύον σύστημα “opt-out” της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ ως προς την προστασία των δεδομένων του χρήστη στο διαδίκτυο. Τι σημαίνει αυτό: Ενώ με την  προηγούμενη Οδηγία αρκούσε η σαφής και εκτενή ενημέρωση του χρήστη –συνήθως μέσω των όρων πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας- και η μη εναντίωσή του για την εγκατάσταση cookies πέραν αυτών που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας, πλέον καθίσταται υποχρεωτική η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

Η συγκατάθεση του χρήστη μπορεί να δίνεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον browser ή μέσω άλλων εφαρμογών, π.χ. με κάποιο αναδυόμενο παράθυρο.
Ο νόμος εξουσιοδοτεί την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για τον ειδικότερο προσδιορισμό των τρόπων παροχής πληροφοριών και δήλωσης της συγκατάθεσης (άρθρο 170 ν.4070/2012, αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.3471/2006).
Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας εμπίπτουν σαφώς τα cookies που χρησιμοποιούνται για διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising), είτε αυτά εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας, είτε από τρίτα διαφημιστικά δίκτυα μέσω του επισκεπτόμενου site. Συγκατάθεση θα απαιτείται επιπλέον και για τα cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics), ακόμη και αν αυτά αφορούν απλώς την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό θα είναι τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή της και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή του καταναλωτή (functional cookies).
πηγή : lawnet.gr