Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Αναβαθμίστηκε το Σύστημα Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων


Σε αναβάθμιση στο Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) προχώρησε πρόσφατα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με στόχο την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και της διαφάνειας στη σχέση του καταναλωτή με τους παρόχους σταθερής ευρυζωνικότητας.
Η νέα έκδοση του ΣΑΠΕΣ προσφέρει βελτιωμένες και πιο φιλικές εφαρμογές για την αξιολόγηση, τη γεωγραφική αποτύπωση και τη σύγκριση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών σε ADSL, αλλά και VDSL συνδέσεις σταθερής πρόσβασης από τους ίδιους τους χρήστες.
mpa