Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ;


 


Όπως ίσως γνωρίζετε, η τελευταία φορά που το ΥΥΜΔ αδειοδότησε  ραδιοερασιτεχνικούς επαναλήπτες ήταν τον Απρίλιο του 2010. Έκτοτε και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αιτήσεις, που θα μπορούσαν να διευθετηθούν μέσα στο 2011, το Υπουργείο δεν προχώρησε σε καμία αδειοδότηση. Τον Νοέμβριο 2011  τέθηκε σε ισχύ η νέα Υ.Α., στην οποία προβλέπεται άλλη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μετά τη δημοσίευση της νέας Υ.Α. η Ε.Ε.Ρ. υπέβαλε στις αρχές Δεκεμβρίου 2011 εκ νέου, αλλά στην περιφέρεια Αττικής αυτή τη φορά, 3 αιτήσεις για αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Υ.Α. Μέχρι σήμερα (Μάιος 2012) οι επαναλήπτες δεν έχουν αδειοδοτηθεί, ούτε κανείς μας έχει ενημέρωσει για την τύχη των αιτήσεων μας, πλην μιας κοινοποίησης επιστολής του ΥΥΜΔ προς την ΕΕΤΤ, με την οποία το Υπουργείο
  1. ζητά την εναρμόνιση των εγκαταστάσεων
  2. ερωτά, για λογαριασμό της περιφέρειας, όπως ισχυρίζεται, αν οι κεραίες των επαναληπτών χρειάζονται αδειοδότηση !!!

Επειδή η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν είναι σε θέση να απαντήσει σαφώς και  οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες επαναληπτών δεν υπάγονται ρητά στη νέα κατηγορία που δημιουργήθηκε, για να εξαιρέσει από την αδειοδότηση μεταξύ άλλων κυρίως μικρές κεραίες κινητής τηλεφωνίας («σταθμοί και κεραίες μικρής περιβαντολογικής όχλησης»), η διαδικασία αδειοδότησης επαναληπτών, όπως δείχνουν τα πράγματα, σταματά επί αόριστον! Μοναδική εξαίρεση, αν οι επαναλήπτες είναι τοποθετημένοι στο εσωτερικό στρατοπέδων, οπότε το θέμα καλύπτεται από τον Ν. 2801.

Να θυμίσουμε ότι ο νόμος 2801, με τον οποίο εξαιρούνται από την αδειοδότηση οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, προβλέπει ότι η εξαίρεση υφίσταται εφόσον ο σταθμός βρίσκεται εντός χωρίου, πόλεως ή στρατοπέδου, συνεπώς αν ο επαναλήπτης είναι για παράδειγμα σε κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού σε κάποιο βουνό, τότε απαιτείται άδεια αδειοδότησης. Από το 2000, που άρχισε να ισχύει ο νόμος 2801 και μέχρι το 2010 το Υπουργείο αδειοδοτούσε τις εγκαταστάσεις επαναληπτών, αντιλαμβανόμενο προφανώς την αδυναμία στις διατάξεις του νόμου να  καλύψουν τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες των εγκαταστάσεων αυτών.

Παράλληλα έδινε υποσχέσεις ότι το θέμα θα διευθετείτο με έναν νόμο «σκούπα» που θα έβαζε σε τάξη πολλά από τα μέχρι τώρα κακώς κείμενα, και μεταξύ άλλων και το θέμα αδειοδότησης κεραιών των επαναληπτών, πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Έτσι το 2012, όμως, το ΥΥΜΔ με τους νόμους 4053 και 4070 δεν φρόντισε ούτε να συμπληρώσει τις διατάξεις του νόμου 2801, ούτε να διορθώσει τις αδυναμίες του.

Μέσα σε όλη την νέα νομοθεσία και τις πολλές νέες διατάξεις / διευκρινήσεις θα μπορούσε να είχε γίνει πρόβλεψη, ώστε μέσα στις εξαιρούμενες από αδειοδότηση κεραίες, παράγραφος 31Α , του νόμου 4053 να συμπεριληφθούν και οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών.  Ακόμα χειρότερα, ενώ σύμφωνα με τη νέα Υ.Α. προβλέπεται ότι μέσα σε μια δεκαετία όλοι οι ραδιοερασιτεχνικοί αναμεταδότες πρέπει να αδειοδοτηθούν από την αρχή, στην πραγματικότητα όλοι αποκτούν ημερομηνία λήξης, εκτός από όσους είναι εγκατεστημένοι εντός στρατοπέδων.

Για το λόγο αυτό η Ε.Ε.Ρ. πρόκειται να υποβάλει αίτηση ακυρότητας της  απόφασης με Αριθμό 13913/319 (1) «Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012». Ο σκοπός μας είναι, στις εξαιρούμενες κεραίες να συμπεριληφθούν και οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών.

Θα βοηθούσε πολύ αν μαζί με την Ε.Ε.Ρ. την αίτησή της ακυρότητας την υπογράψουν και άλλοι σύλλογοι απ’ όλη την Ελλάδα  ή αν καταθέσουν τις δικές τους ανεξάρτητες αιτήσεις ακυρότητας, ενδυναμώνοντας τη διεκδίκηση αποκατάστασης της αδικίας που έχει προκληθεί.

 Η προθεσμία υποβολής αίτησης ακυρότητας λήγει στις 20 Μαΐου 2012.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ρ. Μανώλη Δαρκαδάκη SV1IW με e-mail (sv1iw@raag.org) η στο 6974-914725.


Manos G. Darkadakis
SV1IW 

President
Radio Amateur Association of Greece
National Society - Member of International
Amateur Radio Union  (IARU) since 1959.

160 M DXCC with a rubber duck? (17M W9INN ANTENNA)
Yes it can be done!

' Tel:210-9235210
Mob:6974-914725
Visit www.raag.org