Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Παρακολουθείστε live το δορυφορικό σταθμό!


 

Στη διεύθυνση : http://www.lizard-tail.com/isana/tracking/

θα μπορέσετε να παρακολουθείτε τη τροχιά του διεθνούς δορυφορικού σταθμού!

M.A.R.C