Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Πως να περάσετε την κεραία σας πάνω από ψηλό εμπόδιο ή δέντρο!!!