Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Το SOS στη Ρωσία

Στα κινητά τηλέφωνα στη Ρωσία σύντομα θα εμφανιστεί το κουμπί SOS, το οποίο όταν πατήσει κάποιος θα συνδέεται αυτόματα με το χειριστή έκτακτων υπηρεσιών και παράλληλα θα ανακοινώνει τις συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται μέσω του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης GPS
Εκτός αυτού, στο τηλέφωνο θα καταγράφονται 2 ή 3 αριθμοί τηλεφώνων των στενότερων φίλων ή συγγενών, οι οποίοι χωρίς καθυστέρηση θα πληροφορούνται για το συμβάν.


Το νέο πρόγραμμα εκπονήθηκε από την Υπηρεσία πληροφοριών του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων Ρωσίας και θα αποτελεί μέρος του Πανρωσικού συστήματος έκτακτης βοήθειας «112». Παρόμοια μ΄αυτό το σύστημα πρόγραμμα κλήσης έκτακτων υπηρεσιών σήμερα προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή και στην ΕΕ.
greek.ruvr.ru