Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Φωτογραφίες από τη τοποθέτηση κεραιοσυστημάτων στη M.A.R.C

 Σημερινές φωτογραφίες από τη τοποθέτηση κεραιοσυστημάτων στη Λέσχη  της M.A.R.C 
ο SV2FPA επί το έργον


Ο sv2hxm παρακολουθεί τη διαδικασία...


Ο sv2fpa, ειδικός επί των κολλήσεων

Ο sv2jje "...ΛΟΚατζής  της M.A.R.C "

ο Sv2jje  στα  ψηλά!

Στη λιακάδα...

από αριστερά: sv2hnl, sv2fpa,sv2sa,sv2hkl,sv2hxm
(φωτογράφος ο SV2BIG)