Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.