Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Δελτίο Τύπου


cid:image001.jpg@01CCB4C1.42DEFEA0
Καφέ της Επιστήμης«Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Έξυπνο Πανεπιστήμιο project»

«Πρακτικές εφαρμογές των Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
για την αειφόρο ανάπτυξη, την ενεργειακή απόδοση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής»

Με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του Βρετανικού Συμβουλίου και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ συνεχίζεται, για έβδομη συνεχή χρονιά, η πραγματοποίηση των «Καφέ της Επιστήμης» που  σας προσκαλούν να απολαύστε τον καφέ σας και να συζητήσετε με τους ειδικούς, επιστημονικά ζητήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον μας.


Αυτό το Δεκέμβριο σας υποδεχόμαστε στο Καφέ μας, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Δρ. Γεώργιο Κουτίτα, Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Βοηθό για το Πρόγραμμα SMARTτου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις πρακτικές εφαρμογές των «ευφυών (αυτόνομων) δικτύων» ηλεκτροδότησης (smart grids) και των «ευφυών κτιρίων» (smart buildings) στο πλαίσιο του βραβευμένου διεπιστημονικού project Smart IHU” που διεξήγαγε και συνεχίζει να διεξάγει η ομάδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.  

Με την ανάπτυξη των ευφυών (αυτόνομων) δικτύων ηλεκτροδότησης (smart grids) είναι επιτακτική η ανάγκη της δημιουργίας ευφυών κτιρίων (smart buildings). Τα ευφυή κτίρια αποτελούν το δομικό στοιχείο των smartgrids και καλούνται να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η συνεισφορά τους αφορά στην παρακολούθηση και την διοχέτευση στο δίκτυο πληροφοριών κατανάλωσης ενέργειας και περιβάλλοντος σε αληθινό χρόνο καθώς επίσης και την υλοποίηση εντολών που ενδεχομένως θα δέχονται από εξωτερικούς φορείς. Οι εφαρμογές πίσω από μία τέτοια στρατηγική είναι τεράστιες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάπτυξη αλγορίθμων διαχείρισης ενέργειας, ελέγχου και έξυπνης τιμολόγησης (demand responseload control,smart pricing) που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την πιο αποτελεσματική χρήση διαθέσιμων πηγών ενέργειας όπως είναι οι ανανεώσιμες.

Το Καφέ της Επιστήμης του Δεκεμβρίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (International Hellenic Unviersity), στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ (6ο χμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης), τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011, στις 18.30.  

Πληροφορίες:  Χρυσούλα Μελίδου (British Council 2310 378314, chrysoula.melidou@britishcouncil.gr).
Είσοδος Ελεύθερη.