Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Video.Το ψάρεμα του αετού!

Μας το έστειλε η Ρένα Ραψομανίκη.
ARKIVE
                             01.jpg
ARKive - Osprey video - Pandion haliaetus - 00