Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Από το 2015 το σωτήριο σύστημα eCall
Από το 2015 το σωτήριο σύστημα eCall στα επιβατηγά αυτοκίνητα
Όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων από το 2015 και μετά, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με το σωτήριο σύστημα eCall, το όποιο, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος καλεί αυτομάτως τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και μεταδίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την ακριβή θέση του οχήματος.


Από το 2015 και μετά απαιτείται η εγκατάσταση στα νέα μοντέλλα επιβατηγών αυτοκινήτων των συσκευών eCall, οι οποίες τίθενται,αυτόματα, σε λειτουργία στην περίπτωση ατυχήματος καί ειδοποιούν με τον αριθμό112, τα κέντρα έκτακτης ανάγκης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται να παρουσιάσει πρόταση κανονισμού, ο οποίος θα προβλέπει, ότι από το 2015 και εξής, όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων, θα είναι εξοπλισμένα με συσκευές eCall που θα ανταποκρίνονται στις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές ως προϋπόθεση για την απόκτηση έγκρισης τύπου σε κλίμακα ΕΕ.
Επίσης,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στη θέσπιση προδιαγραφών για την αναβάθμιση των κέντρων έκτακτης ανάγκης (στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών – 2010/40/EΚ)
Με σύσταση της Επιτροπής, που εγκρίθηκε, σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, καλούνται τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα αναβαθμίσουν τις υποδομές τους,και θα εγκαταστήσουν συστήματα για τον εντοπισμό των ηλε-κλήσεων, ώστε οι ηλε-κλήσεις να μεταβιβάζονται αποτελεσματικά στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Πως λειτουργεί
Το σύστημα eCall ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις οι αισθητήρες εντός του οχήματος διαπιστώσουν σοβαρή σύγκρουση. Ακολούθως, το σύστημα καλεί τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αποκαθιστά τηλεφωνική σύνδεση με το αντίστοιχο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης και αποστέλλει τα στοιχεία του ατυχήματος στις υπηρεσίες διάσωσης, όπως τον χρόνο του περιστατικού, την ακριβή θέση του συγκεκριμένου οχήματος και την κατεύθυνση κίνησης (ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτοκινητόδρομους και σήραγγες). Η ηλε-κλήση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα, με το πάτημα ενός κουμπιού στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα από έναν αυτόπτη μάρτυρα σοβαρού ατυχήματος.
Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το σύστημα eCall δεν επιτρέπει την παρακολούθηση των οχημάτων, επειδή «κοιμάται» και δεν αποστέλλει κανένα σήμα προτού ενεργοποιηθεί από κάποια σύγκρουση.
Με τις συσκευές ηλε-κλήσεων (eCall ) ειδοποιούνται, άμεσα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμη και αν ο οδηγός ή οι επιβάτες είναι αναίσθητοι ή δεν είναι σε θέση να καλέσουν. Χάρη στην τεχνολογία επισπεύδεται η άφιξη των ομάδων έκτακτης ανάγκης κατά περίπου 40% στις αστικές περιοχές και κατά 50% στις αγροτικές.
Επί του παρόντος, μόνο το 0,7% του συνόλου των επιβατικών οχημάτων στην ΕΕ είναι εξοπλισμένα με συστήματα αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης, ενώ η αύξηση, που σημειώνεται είναι ελάχιστη.
Σκοπός της Επιτροπής είναι η υπηρεσία eCall να έχει τεθεί έως το 2015 σε πλήρη λειτουργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (καθώς και στην Κροατία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία).
Τι θα κοστίσει
Η εγκατάσταση του συστήματος eCall εκτιμάται ότι θα στοιχίσει λιγότερο από 100 ευρώ ανά νέο αυτοκίνητο
Με τη σύσταση καλούνται όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα χειρίζονται τις κλήσεις από συσκευές eCall, όπως και τις λοιπές κλήσεις προς το 112 – δηλαδή κατά προτεραιότητα και ατελώς.
Μαρίνα Κουρμπέλα