Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Santiago Ramón y Cajal
Ο θεμελιωτής της Σύγχρονης Νευροβιολογίας

Συνεχίζεται και φέτος ο κύκλος εκδηλώσεων με τίτλο «Τα Πρόσωπα της Επιστήμης», που πραγματοποιείται από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Παράρτημα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Η θεματολογία των εκδηλώσεων αυτών αφορά στους ανθρώπους που άνοιξαν νέους δρόμους στις επιστήμες, στη ζωή τους και στις άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς τους, σε ζητήματα φιλοσοφίας, δεοντολογίας, ηθικής, διδακτικής και γνωσιολογίας των επιστημών, καθώς και σε πρόσωπα της επιστήμης, που δραστηριοποιούνται στον παρόντα χρόνο, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη διάδοσή της.


Η επόμενη εκδήλωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011, στις 11.00 το πρωί, με θέμα«Santiago Ramón y Cajal: Ο θεμελιωτής της Σύγχρονης Νευροβιολογίας» και ομιλήτρια την Ευφροσύνη Κουτσουράκη, Επίκουρο Καθηγήτρια Νευρολογίας του Α.Π.Θ.

Ο Santiago Ramon y Cajal αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη της κυτταρικής μορφολογίας και της κυτταροαρχιτεκτονικής του κεντρικού νευρικού συστήματος, δίνοντας έτσι τη βασική υποδομή στη νευροβιολογία και στις νευρολογικές επιστήμες.          
Η έρευνα του Cajal ήταν κεντρικής σημασίας στην επεξεργασία της «Θεωρίας του νευρώνα» που έγινε ευρέως αποδεκτή και ήταν ο λόγος που το 1906 του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής.

Είσοδος Ελεύθερη.

Διοργάνωση
Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Παράρτημα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
6ο χμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης
τηλέφωνο: 2310 483000