Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Διαστημικό υλικό νανοτεχνολογίας ανέπτυξαν Τούρκοι επιστήμονες


Τούρκοι μηχανικοί ανέπτυξαν υλικό νανοτεχνολογίας το οποίο παράγει 100 φορές μεγαλύτερη προστασία από τη ραδιενέργεια του διαστήματος σε σύγκριση με την προστασία των υλικών που βρίσκονται σήμερα σε χρήση στις διαστημικές αποστολές.
Το υλικό αυτό, πρωτοποριακής τεχνολογίας, θα χρησιμοποιηθεί στους δορυφόρους που θα κατασκευαστούν εφ' εξής στην Τουρκία....

Με την εφαρμογή της νέας αυτής τεχνολογίας επεκτείνεται η διάρκεια επιχειρησιακής αξιοποίησης συστημάτων και υποσυστημάτων των σύγχρονων δορυφόρων, μειώνοντας σε ουσιαστικό βαθμό το οικονομικό κόστος για την αξιοποίησή τους.
Παράλληλα, ένα άλλο ουσιαστικό πλεονέκτημα της χρήσης του υλικού αυτού, εντοπίζεται στο ιδιαίτερα μικρό βάρος του από την αξιοποίηση των σύγχρονων δεδομένων της νανοτεχνολογίας.
Οι έρευνες χρηματοδοτούνται από το Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (TUBITAK) και την πανίσχυρη Γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM).
enet