Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Yaesu - Icom CAT InterfaceSZ3P/ MARC-review