Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Διαμόρφωση πλάτους


Βικιπαίδεια

Τεχνικές Διαμόρφωσης
Αναλογικές διαμορφώσεις
AM · SSB · QAM · FM · PM · SM
Ψηφιακές διαμορφώσεις
FSK · ASK · OOK · PSK · QAM
MSK · CPM · PPM · TCM · OFDM
Διασπορά φάσματος
CSS · DSSS · FHSS · THSS
Ένα ακουστικό σήμα διαμορφωμένο με ΑΜ και με FM

Η διαμόρφωση Πλάτους (ΑΜ - Amplitude Modulation) είναι μία αναλογική διαμόρφωση σήματος. Στην διαμόρφωση AM μεταβάλλεται το πλάτος του υψίσυχνου φέροντος κύματος ανάλογα με το πλάτος του σήματος πληροφορίας (ακουστικού σήματος). Το διαμορφωμένο σήμα ΑΜ που προκύπτει έχει σταθερή συχνότητα και μεταβαλλόμενο πλάτος.


Ένα διαμορφωμένο σήμα κατά ΑM περιγράφεται από την παρακάτω σχέση[]
Μαθηματική έκφραση της ΑM

y = \mathbf{[A + B \eta\mu (2 \pi f t)] \sigma\upsilon\nu (2 \pi F t)}
όπου F η συχνότητα του φέροντος σήματος, f η συχνότητα του σήματος πληροφορίας A το πλάτος (σε Volt) του φέροντος σήματος και Β το πλάτος του ακουστικού σήματος.

[]Εφαρμογές της AM

Φασματική εικόνα της ΑΜ, όταν το σήμα πληροφορίας είναι αρμονικό σήμα

Η κύρια εφαρμογή της διαμόρφωσης ΑΜ είναι στην ραδιοφωνία. Η τεχνική της ΑΜ όμως μειονεκτεί σε σχέση με την FM στο ότι επηρεάζεται εντονότερα από τον ηλεκτρονικό θόρυβο (παράσιτα). Τα κυκλώματά της όμως πλεονεκτούν σε χαμηλές συχνότητες και έτσι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε εκπομπές στην ζώνη των μακρών και των μεσαίων κυμάτων. Με διαμόρφωση ΑΜ διαμορφώνεται και το σήμα εικόνας του αναλογικού τηλεοπτικού σήματος (το σήμα ήχου διαμορφώνεται μεFM).


MARC-review