Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΙ

Τείχη της ανεσκαμμένης πόλης της Τροίας


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ
_______________________________

Οι φρυκτωρίες ήταν ένα σύστημα συνεννόησης με σημάδια που μεταβιβάζονταν από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών, στη διάρκεια της νύκτας (φρυκτός=πυρσός και ώρα = φροντίδα).

Ο Αισχύλος στο έργο του Αγαμέμνων περιγράφει την είδηση της πτώσης της Τροίας, η οποία μεταδόθηκε ως τις Μυκήνες με τις φρυκτωρίες.

Οι φρυκτωρίες λέγεται ότι επινοήθηκαν από τον σοφό Παλαμήδη, πρόσωπο μυθικό.
Με το άναμμα μιας σειράς φρυκτών, δηλαδή πυρσών, από βουνό σε βουνό, μεταδίδονταν μηνύματα σε μακρινές αποστάσεις.

Τη χρήση των φρυκτωριών αναφέρει ο Απολλώνιος ο Ρόδιος στα Αργοναυτικά, ενώ ο Αισχύλος στον Αγαμέμνονα γράφει ότι το μήνυμα για την πτώση της Τροίας έφτασε στις Μυκήνες μ΄αυτό τον τρόπο μέσα σε μια νύχτα.

MARC-review